Inspectoratul Școlar Județean Iași pregătește începutul anului școlar 2021-2022 în toate unitățile de învățămât preuniversitar din județ

Inspectoratul Școlar Județean Iași pregătește începutul anului școlar 2021-2022 în toate unitățile de învățămât preuniversitar din județ

În perspectiva începerii noului an școlar în condiții de maximă siguranță pentru toți cei peste 135.000 de preșcolari, elevi și angajați din cele 617 unități de învățământ ale județulului Iași, pe fondul unui context pandemic cu o evoluție imprevizibilă, preocuparea fundamentală a Inspectoratului Școlar Județean este centrată pe pregătirea tuturor școlilor din rețeaua educațională județeană pentru începerea cursurilor cu prezență fizică și prin respectarea riguroasă a normelor de protecție sanitară.

În acest sens, începând din data de 16 august până pe 3 septembrie 2021, I.S.J Iași monitorizează, prin echipe de inspectori școlari, activitățile de pregătire desfășurate de către instituțiile de învățământ, derulând inspecții tematice al căror obiectiv este verificarea tuturor aspectelor privitoare la: starea clădirilor și a terenului aferent școlii, asigurarea conexiunii la internet în sălile de clasă, asigurarea necesarului de măști și dezinfectanți, dotarea cu echipamente electronice, existența autorizațiilor sanitare de funcționare și a autorizațiilor de securitate la incendiu, efectuarea demersurilor pentru procurarea manualelor, a cataloagelor, a tipizatelor și a altor documente sau materiale școlare, verificarea procesului de organizare și desfăşurare a examenelor de corigenţe, asigurarea transportului elevilor cu microbuzul școlar, analiza relației cu autorităţile locale și asigurarea pazei în unitățile de învățământ.

Totodată, prin parcurgerea etapelor din calendarul de mobilitate a personalului didactic, respectiv prin organizarea examenului de titularizare, și a ședințelor publice de repartizare pe post, I.S.J Iași are în vedere ocuparea tuturor normelor din rețeaua școlară județeană cu personal didactic calificat pentru fiecare disciplină de studiu.

În același timp, se acordă o atenție sporită demersului de vaccinare a personalului angajat și elevilor din sistemul de educație. Până în acest moment, în județul Iași s-au vaccinat împotriva virusului SARS-CoV-2 un număr de 6613 de angajați, incuzând cadre didactice, personal didactic auxiliar și nedidactic, respectiv 55% din întreg personalul din învățământ. Pentru a intensifica procesul de vaccinare, atât în rândul angajaților, cât și al elevilor cu vârsta peste 12 ani, I.S.J. Iași, în parteneriat cu Direcția de Sănătate Publică Iași, va derula, imediat după începerea cursurilor, o campanie de vaccinare, prin deplasarea în școli a unor echipe mobile, în baza unui calendar prestabilit.

Pentru o corectă informare a opiniei publice în legătură cu toate aspectele de interes privitoare la începutul noului an școlar, conducerea inspectoratului va susține o conferință de presă, vineri, 10 septembrie 2021, ora 10.00, la sediul instituției.

Așadar, I.S.J Iași pune în practică, în acestă perioadă premergătoare începerii noului an școlar, demersuri instituționale ferme și coerente astfel încât, în data de 13 septembrie 2021, educatorii, învățătorii, profesorii și directorii unităților de învățământ preuniversitar din întreg județul să-i aștepte pe copii în spații de învățare sigure și primitoare pentru a reînnoda, dincolo de constrângerile pandemice și de nenumăratele dificultăți cu care s-au confruntat în ultimul an școlar, tradiția unui învățământ ieșean de calitate și cu certă valoare formativă.SURSA.FACEBOOK.Inspectoratul Școlar Județean Iași

No Comments Yet.

Leave a comment