Consiliul Județean Iași elimină 10 din cele 12 taxe speciale!

Costel Alexe, președintele Consiliului Județean Iași, a anunțat că, în cursul acestei săptămâni, va fi lansat în dezbatere publică proiectul Taxele locale și Taxele speciale și tarifele practicate de Consiliul Județean Iași pentru anul 2021.

Taxe speciale în domeniul construcțiilor (urbanism) consultanţă documentaţii tehnice, valorificare planuri topo şi hărţi, formulare tipizate, avize, acorduri, verificare documentaţii şi eliberare certificate de atestare conform HG nr. 834/1991 - practicate de Direcția Arhitect Șef din cadrul Consiliului Județean Iași:

 1. Taxă de consultanţă a planurilor topografice pe un trapez cu suprafaţa de 0,25 – 0,35 mp – anulată.

 2. Taxă pentru valorificarea de planuri topografice – anulată.

 3. Taxă pentru valorificarea hărţilor turistice – anulată.

 4. Taxe formulare tipizate – anulate.

 5. Taxă pentru avizul structurii de specialitate – anulatăe.

 6. Taxă pentru Avizul Unic al Consiliului Judeţean Iaşi - 36,00 lei.

 7. Taxă aviz „Comisie pentru implementarea structurilor de vânzare cu amănuntul cu suprafaţă mare – anulată.

 8. Taxă pentru verificare şi avizare documentaţii elaborate în baza H.G. 834/199 – anulată.

 9. Taxa pentru emiterea Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului – anulată.

 10. Taxa pentru emiterea avizului de oportunitate - 14,00 lei.

Taxe speciale pentru eliberarea de înscrisuri din arhiva Consiliului Județean Iași practicate de Biroul Relații cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghișeu Unic, Arhivă și Secretariat ATOP din cadrul Consiliului Judeţean Iaşi:

 1. Taxa pentru eliberarea unei adeverinţe din care să rezulte existenţa unui înscris în arhivă care priveşte persoana fizică sau juridică respectivă – anulată.

 2. Taxa pentru eliberarea unui certificat din care să rezulte conţinutul general al unui înscris existent în arhivă – anulată.

 3. Taxe pentru eliberarea unor copii de pe înscrisurile existente în arhivă şi certificarea exactităţii acestora – anulate.

 4. Taxe pentru eliberarea unor copii (tip xerox) privind informaţii de interes public şi certificarea exactității acestora – anulate.       SURSA.ZIARULEVENIMENTUL.RO

No Comments Yet.

Leave a comment