Campania adolescenti responsabili

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Iaşi, în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean iaşi şi Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Iași demarează, începând de astăzi 29 martie a.c., campania  de prevenire a delincvenței juvenile și a consumului de substanțe psihoactive în mediul liceal din municipiul Iaşi- ADOLESCENŢI RESPONSABILI.

 

În perioada martie  – decembrie 2018 Inspectoratul de Poliţie Judeţean Iaşi prin Biroul de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii  desfăşoară împreună cu partenerii săi campania de prevenire a delincvenței juvenile și consumului de substanțe psihoactive în mediul liceal din municipiul Iaşi, cu accent pe prevenirea consumului de alcool şi droguri ce pot genera comportamente violente.

 

Demersul nostru dovedeşte încă o dată continuitatea activităţilor derulate interinsituțional pentru  prevenirea oricărui gen de criminalitate în spaţiul şcolar, pentru reducerea riscului de delincvenţă/victimizare în rândul copiilor şi prevenirea consumului de droguri.

 

Scopul campaniei este creşterea gradului de informare al elevilor din mediul liceal ieşean cu privire la impactul negativ al agresivităţii și consumului de substanțe pishoactive, consecinţele comiterii de acte de violenţă, consumului de substanțe psihoactive.

 

Activităţile vor fi organizate pe două paliere şi vor consta în întâlniri/dezbateri cu elevii şi cadrele didactice precum şi organizarea de activităţi de educaţie nonformală destinate elevilor din liceele din mun. Iaşi.

 

 

No Comments Yet.

Leave a comment