Veolia vs Apavital: un conflict de 6 milioane de lei. Război între doi giganţi economici din cauza citirii de la apă

Proces inedit, la Curtea de Apel Iaşi. O factură a băgat zâzanie între furnizorii de agent termic şi cel de apă din oraş, la mijloc fiind un interes financiar considerabil.

Litigiul dintre Veolia Energie şi Apavital are la baza o factură emisă de cea din urmă companie, pe care agentul termic o consideră incorectă. Miza e consistentă, fiind vorba de un drept de creanţă de 5,7 milioane de lei, pe care Apavital susţine că l-ar avea, în baza acelei facturi, în pofida Veolia. Reprezentanţii acestei societăţii susţin contrariu însă au pierdut, în primă instanţă, procesul şi speră să aibă câştigă de cauză în apel.

Potrivit datelor din dosar, consultate de „Ziarul de Iaşi”, între cele două părţi a fost încheiat un contract de furnizare apă şi prestare servicii de canalizare în decembrie 2012. „Reclamanta avea obligaţia contractuală de a achita cantitatea de apă consumată, furnizată de pârâtă, ce urma a se stabili pe baza înregistrărilor contorului de branşament montat în căminul de branşament”, explică judecătorii primei instanţe. Pe 2 mai 2017, Apavital emite o factură de regularizare prin care impută Veolia suma de 5.777.153,58 de lei, invocând „nereguli la citirea contorului de la punctul de consum CET II Holboca, împrejurare ce a dus la facturarea, respectiv plata unui consum mai mic decât cel furnizat în realitate de Apavital”.

De unde a pornit conflictul din cele două firme

Până să fie emisă factura, între cele două companii a mai existat un conflict legat de contorul de branşament de la CET II Holboca. În martie 2017, reprezentanţii Apavital au demontat contorul vechi, care expirase, şi au montat unul nou. Când au demontat instrumentul de măsurare, muncitorii firmei de apă au constat că acesta ar fi avut un index cu o cifră mai puţin decât cel invocat de Veolia. Câteva zile mai târziu, Apavital a informat Veolia că „citirile” contorului au fost realizate în mod eronat, fiind emise facturi mai mici decât consumul real. De zece ori mai mici.
„Astfel, indicele afişat de dispozitivul de indicare al apometrului, format dintr-un integrator cu 6 cifre, trebuia multiplicat cu 10, aspect de care nu s-a ţinut cont cu ocazia citirilor, fapt ce a generat, implicit, facturarea unei cantităţi de apă de zece ori mai mic”, se arată în motivarea instanţei.

Ce a contestat Veolia

Furnizorul de agent termic a refuzat pretenţiile Apavital, comunicând inclusiv oficial că nu este de acord să achite factura de regularizare. Motivul: „Volumul de apă furnizat şi facturat a fost determinat prin citirea lunară a înregistrărilor realizate de contor, care era proprietatea operatorului şi care, la momentul montării, avea indexul format din 6 cifre, fără să fie menţionat sau specificat că integratorul are constantă de multiplicare, aspecte ce rezultă din procesul-verbal semnat de ambele părţi la data de 05.11.2013. Procesele-verbale prin care se constata valoarea consumului indicat de indexul contorului au fost recunoscute prin semnătură, lunar, de ambele părţi, pe baza lor fiind emise de pârâtă facturile de plată. Niciodată pârâta nu a pus în discuţie existenţa unei erori de citire a apometrului”. În esenţă, a spus Veolia. Muncitorii de la Apavital ar fi trebuit să îşi dea seama că facturează, lună de lună, un consum considerabil mai mic decât cel real.
După ce au analizat datele din dosar, dar şi expertize de specialitate, judecătorii de la Tribunal au dat dreptate Apavital şi au obligat Veolia să achite factura. „Eroarea în citirea apometrului, inclusiv din partea angajaţilor pârâtei (Apavital) care au semnat procesele-verbale lunare prin care se constata consumul, nu poate înlătura obligaţia reclamantei de a plăti întreaga cantitate de apă consumată”, e motivarea instanţei, care a mai arătat că Veolia ar putea, cel mult, să ceară daune pentru facturarea cu întârziere a consumului real. Procesul dintre cele două urmează a se relua, cel mai probabil în toamnă, la Curtea de Apel Iaşi. Până la acest moment, instanţa nu a stabilit data exactă a primului termen de judecată.

SURSA ZIARULDEIASI.RO

No Comments Yet.

Leave a comment