Peste o sută de fermieri ieşeni au fost şcoliţi asupra efectelor schimbărilor climatice

Aceştia au fost informaţi asupra codului de bune practici agricole * întâlnirile de informare cu producătorii agricoli s-au desfăşurat în comunele Movileni, Dobrovăţ, Holboca, Sineşti şi Ţuţora

Întâlnirile de informare cu producătorii agricoli, fermieri din mediul rural, au continuat în unităţile administrativ-teritoriale din judeţul Iaşi. Mai precis, în comunele Movileni, Dobrovăţ, Holboca, Sineşti şi Ţuţora. Tema principală a discuţiilor a fost respectarea Codului de bune practici agricole împotriva poluării apelor cu nitraţi proveniţi din surse agricole, dar şi informaţii legate de utilizarea produselor de protecţia plantelor, adaptarea agriculturii la efectele schimbărilor climatice, norme privind eco-condiţionalitatea.
La discuţii au participat aproximativ 100 de fermieri. În general au fost prezenţi câte 20 de fermieri la fiecare întâlnire, invitaţi din partea MAP Bucureşti,USAMV Iaşi, ai Asociaţiei Fermierilor din România, reprezentanţi ai unităţilor administrative teritoriale pe raza cărora au avut loc întâlnirile, şi nu în ultimul rând, reprezentanţi ai Direcţiei Pentru Agricultură Iaşi. „Proiectul ,,Controlul integrat al poluării cu nutrienţi” implică activităţi de colectare, depozitare şi gestionare a gunoiului de grajd, dotarea comunităţilor locale cu echipamente pentru colectarea şi împrăştierea ca fertilizant organic a gunoiul de grajd compostat, vizează reducerea poluării apei şi a solului cu nutrienţi (în special azot şi fosfor) proveniţi din activitatea agricolă, urmăresc o conştientizare legată de sănătate, protecţia mediului şi obligaţiile fermierilor, care din lipsă de informare sau mijloacele necesare nu respectă în totalitate condiţiile minime pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nutrienţi”, ne-a declarat Laurenţiu Precum, directorul Direcţiei Pentru Agricultură Iaşi.
Dezbaterile organizate au avut drept scop facilitarea schimbului de informaţii dintre autorităţile de la nivel local, specialişti, reprezentanţi ai instituţiilor mai sus amintite , implicate în implementarea, monitorizarea şi controlul aplicării „directivei nitraţi” şi fermierii care îşi desfăşoară activitatea pe raza acestor UAT-uri, transferul de cunoştinţe către aceştia având impact deosebit.

SURSAZIARULEVENIMENTUL.RO

No Comments Yet.

Leave a comment