Asociația DNG Forever Green Iași anunță închiderea proiectului „Reciclam împreună, protejăm natura, ediția a 2 a”

COMUNICAT DE PRESĂ

  Asociația DNG Forever Green Iași anunță închiderea proiectului „Reciclam împreună, protejăm natura, ediția a 2 a,  proiect cofinanțat de Primăria Municipiului Iași prin programul anual de finanțare nerambursabilă destinat proiectelor de interes public local, propuse de societatea civilă, în baza Legii 350/2005.

Proiectul ”Reciclăm împreună, protejăm natura  editia a II – a” este conceput sub forma unui program de formare cetățeni - elevi responsabili pentru protejarea mediului înconjurator.

Proiectul oferă posibilitatea de a desfăşura activităţi de educaţie ecologică prin care să cultivăm interesul şi dragostea elevilor și cetățenilor pentru lumea înconjurătoare, pentru protejarea mediului. Totodată urmăreşte responsabilizarea elevilor faţă de importanţa protejării mediului înconjurător, conturarea deprinderilor şi a atitudinilor de a preţui şi respecta mediul prin comportamente civilizate, dar şi sensibilizarea cetăţenilor privind importanţa reciclarii si colectarii selective a gunoiului.

Obiectivul general  Găsirea unor soluţii optime pentru conştientizarea cât mai incipită a elevilor și cetățenilor Municipiului Iași în prevenirea şi rezolvarea problemelor de de colectare selectivă și reciclare a gunoiului, asimilarea unor deprinderi de viaţă care reduc impactul negativ asupra mediului, precum şi promovarea unor atitudini pozitive de ocrotire a mediului înconjurător.

Perioada de implementare a proiectului este cuprinsă între 17 iulie 2023 si 17 octombrie 2023.

Valoarea totală a proiectului este de 77.770 lei, din care valoare cofinanțare Primăria Municipiului Iași 70.000 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul local, iar 7.770 lei reprezintă cofinanțarea pusă la dispoziție de beneficiarul proiectului.

Proiect  cofinanțat de Primăria Municipiului Iași prin programul anual de finanțare nerambursabilă destinat proiectelor de interes public local, propuse de societatea civilă, în baza Legii 350/2005.

 

No Comments Yet.

Leave a comment